Beschermd wonen


Wonen bij ons is veel meer dan alleen een dak boven je hoofd hebben met een eigen voordeur. Het is in onze optiek vooral een plek bij ons waar jij je veilig, vertrouwd en beschermd voelt. Je kunt op ons terug vallen in meer of mindere mate op weg naar je eigen zelfstandigheid.

Bij het verwerven van woningen werken we samen met woningcorporaties of particuliere investeerders. We bieden je bij voorkeur een eigen studio aan waardoor je in aanmerking kunt komen voor huurtoeslag.

Soms is er tijdelijk iets meer veiligheid nodig. Dan kun je in een beschermde woonomgeving verblijven met 24-uurs begeleiding.

In Venlo hebben wij 21 studio's voor beschermd wonen (verdeeld over 3 locaties).