Behandeling


Folder behandeling


Ons aanbod bij behandeling bestaat uit:

  • Ambulante detox (nieuw !)
  • Ambulante behandeling (individuele gesprekken),
  • Ambulante dagbehandeling meerdaags (in groepen),
  • Intensieve behandeling en training na detox in tijdelijk verblijf.


Wij bij Confidence Twende gaan we er vanuit dat op al je levensvragen een integraal aanbod geleverd kan worden. Begeleiding naar behandeling van je psychische kwetsbaarheid en verslaving maakt indien nodig dan integraal onderdeel van onze trajecten.

Verslavingsproblemen komen nooit alleen voor maar gaan in de meeste gevallen gepaard met bijkomende psychische klachten. De onderliggende klachten in samenhang met alle levensvragen wordt aangepakt om de kern te raken en zo je herstelproces te stimuleren.


We zien middelengebruik als een onbewuste strategie die je in het leven hebt ontwikkeld om om te gaan met situaties die je structureel als belastend of moeilijk ervaart. Bijvoorbeeld door de eisen die er aan je gesteld worden in het sociale verkeer met je vrienden en familie, op school, werk of in het gezin. De spanningen die dat veroorzaakt zouden dragelijk gemaakt worden met middelen.


De visie op begeleiding en behandeling bij CTC is gebaseerd op de uitgangspunten van de Herstelondersteunende Verslavingszorg (Wouter Vanderplasschen, Freya Vander Laenen, 2017). Niet de klinische genezing is het uitgangspunt maar het omgaan met de verslaving en het wederom deelnemen aan het maatschappelijk verkeer vormt de kern van de aanpak. Hierbij vormt het versterken van de autonome motivatie van deelnemers aan de programma’s de succes factor. Om deze autonome motivatie bij deelnemers op te roepen en te versterken, worden motiverende gesprekstechnieken bij begeleiders en behandelaren ingezet. De kleinste succesjes dienen immers gevierd te worden.


We werken grotendeel via de ACT (spreek uit EKT) methodiek en de CRA.


Natuurlijk werken we volgens de richtlijnen conform de ‘GGZ standaarden’ en werken we trans-diagnostisch. Ons behandelteam (10 collega’s) bestaat uit: een psychiater, een GZ psycholoog, een forensisch GZ psycholoog/psychotherapeut, twee basis psychologen, een PMT-er, een dramatherapeut, ervaringsdeskundigen en GGZ social workers. We werken conform het GGZ Kwaliteitsstatuut. Aanmelden kan telefonisch of via onze website.


Voor zeer complexe problematiek (crisis) en behandeling blijven we samenwerken met onze partners van Vincent van Gogh, de Horst, MET GGZ en Stevig.