Organisatie


Na jarenlang actief te zijn geweest in de uitvoering en in directie functies van zorgorganisaties wil de initiatiefnemer van Twende de passie in de begeleiding voor kwetsbare mensen met complexe hulpvragen weer terug brengen. Jouw behoefte aan ondersteuning geldt hierbij echt als uitgangspunt. Als deelnemer staan je kwaliteiten als mens centraal. We willen het verschil gaan maken en zoeken 'nieuwe manieren', een nieuwe beweging; we zijn anders. Dat merk je in de manier waarop wij je begeleiden als mens. Dat merk je op de manier waarop we met anderen samenwerken. We zijn een netwerkorganisatie met passie en die passie en bevlogenheid zoeken we ook bij onze partners.

In samenspraak met GGZ ervaringsdeskundigen, behandelaren en gemeenten is het Twende-concept vorm gegeven waarbij de actieve inbreng van jou als deelnemer het uitgangspunt vormt. Rond jouw kwaliteiten wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke en zinvolle zelfstandigheid in de maatschappij. Je gaat je levensvreugde herwinnen waarbij je talenten als basis dienen. Vanwege de mogelijke complexiteit van de begeleidingsvraag zal Twende op alle levensdomeinen diensten aanbieden. Meestal zelf, soms met partners.

We maken ook gebruik in je begeleiding van niet-professionals zoals vakmensen, ervaringsdeskundigen en mensen uit je eigen netwerk. Daar waar nodig maken we voor tijdelijke behandeling gebruik van behandelmodules binnen de basis of specialistische GGZ.