Behandeling én begeleiding


Binnen Confidence Twende bieden wij sinds 2016 begeleiding (ambulant, dagbesteding, beschermd wonen) en sinds 2020 specialistische GGZ behandeling aan mensen met LVB, psychiatrie en verslaving. We zijn gecontracteerd door alle gemeenten in noord en midden Limburg (WMO), het zorgkantoor VGZ (WLZ) en het ministerie van justitie (FZ). Voor behandeling leveren we ongecontracteerde zorg voor de zorgverzekeringswet en voor justitie gecontracteerde zorg binnen de wet forensische zorg.

We hebben 30 verblijfsplekken. Ons team bestaat uit 35 collega’s.

We werken intensief samen in het netwerk met onder meer Vincent van Gogh, MET GGZ, Veiligheidshuis, Stevig, verslavingsreclassering, detox klinieken en PI’s.

We leveren integrale zorg voor mensen met complexe verslavingsvraagstukken (begeleiding én behandeling). Om succesvol te zijn voor de mensen waar we de zorg aan verlenen is het belangrijk dat ze langdurig geholpen worden door ‘dezelfde mensen’ en op ‘dezelfde manier’. Integrale zorg leveren betekent onder meer alle financieringen in huis hebben om het aanbod zo compleet mogelijk te hebben.


In deze video wordt beknopt uitgelegd waar we voor staan en wat we doen. Klik op de onderstaande foto.

In je persoonlijk plan kan gebruik worden gemaakt van deze diensten:

Leren

Arbeidsmatige training

Arbeids re-integratie

Ambulante begeleiding

Safehouse

Wonen

Behandeling verslavingszorg