Bestuur en Raad van Toezicht


Het bestuur wordt gevormd door de heer Jos van Mulken. Hij is een zorg man pur sang. Opgeleid als verpleegkundige en werkzaam geweest in ziekenhuis, thuiszorg en PAAZ. Daarnaast heeft hij een opleiding gevolgd als bedrijfskundige in de zorg aan de Universiteit Maastricht en vele functies gehad in management en directie functies in diverse zorgorganisaties.


De bestuurder wordt bijgestaan door enkele wijze en ervaren mensen die ons kritisch met raad en daad bijstaan. Geen ivoren toren gedoe maar echt betrokken mensen dichtbij het wel en wee van onze zorg.


Anouk Poll

Anouk is opgeleid als maatschappelijk werker. Een aantal jaar werkte zij in de wijk bij het Algemeen Maatschappelijk Werk en verzorgde daar individuele hulpverlening, groeps- en beleidswerk. Vervolgens is zij aan de slag gegaan als adviseur, trainer en onderzoeker bij Movisie, het kennisinstituut voor het sociaal domein. Hier verdiepte Anouk zich o.a. in de thema’s empowerment, ervaringsdeskundigheid, ggz in de wijk en eigen regie. Inmiddels werkt Anouk als docent, supervisor en onderwijsontwikkelaar bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, bij de opleiding Social Work deeltijd. Anouk is naaste en heeft te maken gehad met zorg en welzijn als mantelzorger.


Ivo van Duuren

Ivo heeft een achtergrond in de accountancy en controlling en heeft een brede ervaring als (interim) financieel manager/directeur bij een brede waaier aan bedrijven in verschillende sectoren. Hij kijkt met verbazing naar hoe de zorg in Nederland gebureaucratiseerd en verkaveld is en ziet graag een meer integrale en pragmatische aanpak zoals bij Confidence Twende toegepast wordt. Zijn behoefte aan autonomie herkent hij in de aanpak van Confidence Twende die streeft naar zelfregie van de deelnemers. Door voortdurende nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding probeert hij al zoekende samen met de raad van toezicht en de bestuurder de optimale weg te vinden voor Confidence Twende.

Ivo werkt met Confidence Twende samen om op financieel en bedrijfsmatig vlak te komen tot een organisatie waarvan de continuïteit gewaarborgd is waar de risico’s beheerst worden.


Jos Poelmann (voorzitter)

Jos is een ervaren bestuurder bij onder meer Pro Persona en FPC de Pompe stichting, met pensioen maar met actieve maatschappelijke inzet en betrokkenheid. Jos is van oorsprong behandelaar (sociale wetenschappen en sociale psychologie gestudeerd aan de VU). Jos zal zijn inhoudelijke én bestuurlijke kennis en ervaring inzetten binnen Confidence Twende.


Het beleidsplan voor 2022 vindt u hier.

Voor het beloningsbeleid conformeren we ons aan de richtlijnen van de governancecode voor de zorg.