Op weg naar je eigen plek!

Confidence Twende Combinatie

Op weg naar je eigen plek!

Jij wil je eigen levensrichting bepalen maar soms is het te veel en te complex om dat in je eentje te regelen. Je nog even een steuntje in de rug nodig om in onze maatschappij gelukkig te kunnen worden en van je verslaving af te komen. Door de vele veranderingen dreig je tussen de wal en het schip te raken en de aansluiting met de mensen om je heen te missen. Wij willen je helpen om contacten met anderen weer op te bouwen. We willen relevant werk doen voor jou. 

Bij Confidence Twende werken we volgens een unieke formule herstelgericht met ervaringsdeskundigen. Dit houdt in dat zij zelf ervaring hebben binnen de psychiatrie en verslavingszorg. Naast de opleiding die zij hebben in hun vakgebied, hebben zij ook geleerd hun ervaring als deskundigheid in te zetten. Deze hoge mate van ervaringsdeskundigheid bij onze medewerkers zorgt ervoor dat we ons heel goed kunnen verplaatsen in de uitdagingen waar jij voor gesteld wordt . Hierdoor kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van jou en kunnen we in hoge mate herstelgericht werken.

We willen je helpen bij het bepalen van je eigen levensrichting passend bij je individuele mogelijkheden, behoeften en wensen. 

Dat kan niet zonder werk. En daar gaan we samen aan werken!


Opening Twende Perspectief

In februari 2021 openen wij Twende Perspectief voor mensen in herstel van hun verslaving. Een zogenaamd sober house. Twende Perspectief biedt plek voor 5 personen die na een eerdere (klinische) behandeling gericht op verslaving nog een extra steuntje in de rug nodig hebben om vervolgens weer zo volwaardig mogelijk mee te kunnen draaien in de maatschappij. Belangrijk voor blijvend herstel is blijven werken aan persoonlijke ontwikkeling, een zinvolle dag invulling en te groeien om weer zelfstandig te kunnen gaan wonen.

Wij bieden hierin maatwerk en brede ondersteuning gericht op het 12 stappen Minnesota model dat bestaat uit individuele- en groepstherapieën. Zo kan op een ontspannen manier gewerkt worden aan herstel. In het weekend kunnen deelnemers naar huis gaan. Maar indien noodzakelijk is het mogelijk om ook op zaterdag en zondag in het sober house te verblijven. Deelnemers poetsen en koken er zelfstandig. Ze doen ook zelf hun boodschappen. Er zijn overigens wel duidelijke regels en structuur. De slaapkamers zijn ingericht voor 1 persoon. 

Meer informatie klik hier.

Aanmelden kan nu al via 088 - 200 4710 of aanmelding@confidence-twende.nl 
#verslavingszorg #confidencetwende #safehouse #soberlivinghouse


Kaart
Opbellen
E-mail