Op weg naar je eigen plek !


Jij wil je eigen levensrichting bepalen maar soms is het te veel en te complex om dat in je eentje te regelen. Je hebt nog even een steuntje in de rug nodig om in onze maatschappij gelukkig te kunnen worden. Door de vele veranderingen dreig je tussen de wal en het schip te raken en de aansluiting met de mensen om je heen te missen. Wij willen je helpen om contacten met anderen weer op te bouwen. We willen relevant werk doen voor jou. We willen je helpen bij het bepalen van je eigen levensrichting passend bij je individuele mogelijkheden, behoeften en wensen. En daar gaan we samen aan werken!Ons behandelteam is verhuisd naar Ulingsheide in Tegelen!


Het voormalig abdij klooster wordt omgevormd tot een woon, leer

en werkgemeenschap voor mensen en organisaties die zich dienstbaar

opstellen voor ‘hen die het moeilijk hebben’. Wij gaan zich actief inzetten

om dit concept op Ulingsheide tot leven te brengen.
Wij bieden vanuit ons team behandeling voor mensen met een

verslavingsachtergrond en onderliggende problematiek: ambulante detox,

individuele en groepsbehandeling, zowel face-to-face als op afstand.

Ook bieden we tijdelijk verblijf. Tot slot bieden we consultatie voor huisartsen

in noord Limburg via Provico.

Intake 088 - 200 4710

Algemeen 088 - 200 47 00

info@confidence-twende.nl

Home          Organisatie           Diensten          Vacatures         Contact