Klachtenprocedure


Bij Confidence Twende doet jou begeleiding er alles aan om de begeleiding en ondersteuning optimaal te laten aansluiten bij jou verwachtingen en behoeften. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent of dat je met iets zit waar je eens vertrouwelijk met een onafhankelijk persoon over zou willen praten.

We hebben dan ook een onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon om onze deelnemers bij te staan in het formuleren van een klacht.


Het klachtenreglement is hier te downloaden.


Onze klachten functionaris is te bereiken via 06 11 46 61 15.


Daarnaast zijn we verbonden aan een externe geschillen commissie voor de zorg. Via deze link kun je hier meer over lezen.