Op weg naar je eigen plek!

Confidence Twende 

Sociaal ondernemerschap

Op 26 juli 2015 speelden 1000 muzikanten met elkaar ‘Learn to Fly’ van de Foo Fighters in Cesena (Italië) met de bedoeling de Foo Fighters over te halen om in Cesena op te treden. Het unieke en energieke massale optreden (Rockin1000) illustreert op inspirerende wijze het belang van verbinding en sociale dynamiek in een samenwerkingsverband. Met succes weten de 1000 muzikanten iets tot stand te brengen dat nog niet eerder is geprobeerd en vertoond. Bron: 3ND.nl

Het zijn deze energie en uniciteit waar wij binnen Confidence Twende in het samenwerken naar verlangen. Het antwoord op de vraag wat dit betekent voor sociaal ondernemerschap, kan het beste beantwoord worden vanuit het perspectief van het sociale netwerk. Immers dit netwerkperspectief biedt zicht op de succesbepalende factoren van een samenwerkingsverband zoals de 1000 muzikanten in Cesena: de verbindingen en de sociale dynamiek.

Optimale verbinding en sociale dynamiek in een samenwerkingsverband kunnen niet worden opgelegd maar zullen moeten ontstaan vanuit de groep. Er zijn een drietal richtinggevende principes waaraan een groep tegelijkertijd invulling geeft en wel in het streven naar co-creatie.

Deze drie principes liggen op het gebied van betrokkenheid, gelijk gerichtheid en individueel verantwoordelijkheid nemen (zowel deelnemer als medewerker). 

 

Rockin' 1000
Kaart
Opbellen
E-mail