Op weg naar je eigen plek!

Confidence Twende Combinatie

Toezicht en advies

We worden bijgestaan door enkele wijze en ervaren mensen die ons kritisch met raad en daad bijstaan. Geen ivoren toren gedoe maar echt betrokken mensen dichtbij het wel en wee van onze start-up.


Erna Arnoldus

Erna neemt een verscheidenheid aan persoonlijke en werk gerelateerde ervaringen mee.
Van 2009 tot 2011 werkte ze voor Humanitas als vrijwilliger binnen het project Gezin in Balans, waarbij ze jonge ex-gedetineerde vrouwen begeleidde bij hun gezinshereniging. In 2011 besloot ze na een opleiding tot coach en counselor vooral haar persoonlijke ervaringen verder te gaan verzilveren en ondertussen is ze afgestudeerd Sociaal Werker (SPH).
Als ervaringsdeskundige zal ze binnen Confidence Twende actief en meedenkend aanwezig zijn.


Ivo van Duuren

Ivo heeft een achtergrond in de accountancy en controlling en heeft een brede ervaring als (interim) financieel manager/directeur bij een brede waaier aan bedrijven in verschillende sectoren. Hij kijkt met verbazing naar hoe de zorg in Nederland gebureaucratiseerd en verkaveld is en ziet graag een meer integrale en pragmatische aanpak zoals bij Confidence Twende toegepast wordt. Zijn behoefte aan autonomie herkent hij in de aanpak van Confidence Twende die streeft naar zelfregie van de deelnemers. Door voortdurende nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding probeert hij al zoekende samen met de raad van toezicht en de bestuurder de optimale weg te vinden voor Confidence Twende.

 Ivo werkt met Confidence Twende samen om op financieel en bedrijfsmatig vlak te komen tot een organisatie waarvan de continuïteit gewaarborgd is waar de risico’s beheerst worden. 


Jos Poelmann (voorzitter)

Jos is een ervaren bestuurder bij onder meer Pro Persona en FPC de Pompe stichting, met pensioen maar met actieve maatschappelijke inzet en betrokkenheid. Jos is van oorsprong behandelaar (sociale wetenschappen en sociale psychologie gestudeerd aan de VU). Jos zal zijn inhoudelijke én bestuurlijke kennis en ervaring inzetten binnen Confidence Twende.

Kaart
Opbellen
E-mail