Op weg naar je eigen plek!

Confidence Twende Combinatie

Het team

Onze medewerkers hebben een verscheidenheid aan deskundigheid en ervaring. SPH-ers, maatschappelijk werkers, reclassering achtergrond, re-integratie medewerkers, sociale werkplaats, ervaringsdeskundigheid, een psychiater. Allemaal vakmensen.

Wij investeren veel in deskundigheidsbevordering van onze mensen.Kaart
Opbellen
E-mail