Op weg naar je eigen plek!

Confidence Twende 

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur wordt gevormd door de heer J. van Mulken. Hij is een zorg man pur sang. Opgeleid als verpleegkundige en werkzaam geweest in ziekenhuis, thuiszorg en PAAZ. Daarnaast heeft hij een opleiding gevolgd als bedrijfskundige in de zorg aan de Universiteit Maastricht en vele functies gehad in management en directie functies in diverse zorgorganisaties.


De bestuurder wordt bijgestaan door enkele wijze en ervaren mensen die ons kritisch met raad en daad bijstaan. Geen ivoren toren gedoe maar echt betrokken mensen dichtbij het wel en wee van onze zorg.


Angelina van den Boogaard

Angelina heeft haar carrière opgebouwd binnen de geestelijke gezondheidszorg. Deze carrière begon echter niet binnen de gebaande paden. Door haar levensomstandigheden begon haar carrière namelijk in de ‘functie’ van cliënt. Terugkijkend heeft deze ‘functie’ haar een uitgebreid pakket aan competenties, vaardigheden en kennis van de geestelijke gezondheidszorg gebracht. Na een periode van herstel keerde zij in 2014 terug naar de geestelijke gezondheidszorg. Ditmaal in de functie van ervaringsdeskundige. Naast haar werk binnen de geestelijke gezondheidszorg behaalde ze haar diploma’s tot sociaal werker (SPH) en supervisor (MBK). Inmiddels is ze werkzaam binnen het hoger onderwijs.  
Als ervaringsdeskundige zal ze binnen Confidence Twende actief en meedenkend aanwezig zijn vanuit het deelnemersperspectief.   


Ivo van Duuren

Ivo heeft een achtergrond in de accountancy en controlling en heeft een brede ervaring als (interim) financieel manager/directeur bij een brede waaier aan bedrijven in verschillende sectoren. Hij kijkt met verbazing naar hoe de zorg in Nederland gebureaucratiseerd en verkaveld is en ziet graag een meer integrale en pragmatische aanpak zoals bij Confidence Twende toegepast wordt. Zijn behoefte aan autonomie herkent hij in de aanpak van Confidence Twende die streeft naar zelfregie van de deelnemers. Door voortdurende nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding probeert hij al zoekende samen met de raad van toezicht en de bestuurder de optimale weg te vinden voor Confidence Twende.

 Ivo werkt met Confidence Twende samen om op financieel en bedrijfsmatig vlak te komen tot een organisatie waarvan de continuïteit gewaarborgd is waar de risico’s beheerst worden. 


Jos Poelmann (voorzitter)

Jos is een ervaren bestuurder bij onder meer Pro Persona en FPC de Pompe stichting, met pensioen maar met actieve maatschappelijke inzet en betrokkenheid. Jos is van oorsprong behandelaar (sociale wetenschappen en sociale psychologie gestudeerd aan de VU). Jos zal zijn inhoudelijke én bestuurlijke kennis en ervaring inzetten binnen Confidence Twende.


Het beleidsplan voor 2022 vindt u hier.

Voor het beloningsbeleid conformeren we ons aan de richtlijnen van de governancecode voor de zorg.


Kaart
Opbellen
E-mail