Op weg naar je eigen plek!

Confidence Twende 

Financiering

Afhankelijk van de zorgvraag worden onze diensten gefinancierd via:

  • Gemeentelijke WMO contracten noord en midden Limburg voor ambulante begeleiding en beschermd wonen,
  • Ministerie van Justitie voor ambulante begeleiding, verblijfszorg en behandeling,
  • Niet gecontracteerde GGZ onder de zorgverzekeringswet,
  • Voor de WLZ via het VGZ zorgkantoor beschermd wonen (VPT) en ambulante begeleiding (MPT).
Kaart
Opbellen
E-mail