Op weg naar je eigen plek!

Confidence Twende Combinatie

Aanmelden

Jij wil je eigen levensrichting bepalen maar soms is het te veel en te complex om dat in je eentje te regelen. Je nog even een steuntje in de rug nodig om in onze maatschappij gelukkig te kunnen worden en van je verslaving af te komen. Door de vele veranderingen dreig je tussen de wal en het schip te raken en de aansluiting met de mensen om je heen te missen. Wij willen je helpen om contacten met anderen weer op te bouwen. We willen relevant werk doen voor jou. 

Bij Confidence Twende werken we volgens een unieke formule: we werken met ervaringsdeskundig. Dit houdt in dat zij zelf ervaring hebben binnen de psychiatrie en verslavingszorg. Naast de opleiding die zij hebben in hun vakgebied, hebben zij ook geleerd hun ervaring als deskundigheid in te zetten. Deze hoge mate van ervaringsdeskundigheid bij onze medewerkers zorgt ervoor dat we ons heel goed kunnen verplaatsen in de uitdagingen waar jij voor gesteld wordt . Hierdoor kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van jou en kunnen we in hoge mate herstelgericht werken.

We willen je helpen bij het bepalen van je eigen levensrichting passend bij je individuele mogelijkheden, behoeften en wensen. 

Dat kan niet zonder werk. En daar gaan we samen aan werken!

Dank voor het vertrouwen

We willen iedereen bedanken voor het geloof in onze nieuwe organisatie het afgelopen jaar; onze deelnemers, onze toffe medewerkers en alle ketenpartners. Ook in het nieuwe jaar bouwen we weer verder aan een nieuwe toekomst voor onze deelnemers. Hou de website in de gaten ....
Fijne dagen en alvast goede voornemens voor 2018 !


 Aanmeldingen