Op weg naar je eigen plek!

Confidence Twende Combinatie

Aanmelden

Jij wil je eigen levensrichting bepalen maar soms is het te veel en te complex om dat in je eentje te regelen. Je nog even een steuntje in de rug nodig om in onze maatschappij gelukkig te kunnen worden en van je verslaving af te komen. Door de vele veranderingen dreig je tussen de wal en het schip te raken en de aansluiting met de mensen om je heen te missen. Wij willen je helpen om contacten met anderen weer op te bouwen. We willen relevant werk doen voor jou. 

Bij Confidence Twende werken we volgens een unieke formule herstelgericht met ervaringsdeskundigen. Dit houdt in dat zij zelf ervaring hebben binnen de psychiatrie en verslavingszorg. Naast de opleiding die zij hebben in hun vakgebied, hebben zij ook geleerd hun ervaring als deskundigheid in te zetten. Deze hoge mate van ervaringsdeskundigheid bij onze medewerkers zorgt ervoor dat we ons heel goed kunnen verplaatsen in de uitdagingen waar jij voor gesteld wordt . Hierdoor kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van jou en kunnen we in hoge mate herstelgericht werken.

We willen je helpen bij het bepalen van je eigen levensrichting passend bij je individuele mogelijkheden, behoeften en wensen. 

Dat kan niet zonder werk. En daar gaan we samen aan werken!


Open dag woonlocatie Velden


Op zondag 9 september hebben we in de middag open dag bij de woonlocatie Velden.  We schenken dan koffie, thee en iets lekkers erbij. We staan die dag ook met een kraampje op in het dorp bij de jaarlijkse dorpsfeesten. We laten zien wat onze deelnemers maken in de werkplaats in Maasbree. Tevens geven we verdere informatie over onze organisatie.

Hou verder onze website in de gaten! Aanmeldingen